دانشگاه های ترکیه مورد تاييد وزارت علوم ۲۰۲۳-۲۰۲۲

ترکیه دومین کشور جهان از نظر دسترسی به آموزش عالی است و دیپلم ترکیه در تمام کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته می‌شود. 206 دانشگاه ملی در ترکیه وجود دارد و تعداد دانش آموزان آن به 8 میلیون نفر نزدیک می‌شود. این کشور هزاران سال است که میزبان تمدن‌های ریشه‌دار بسیاری در قلمرو خود بوده است […]