انتخاب رشته دانشگاه هاي تركيه با كارنامه آزمون يوس (YOS)

موسسه متروپل وتبریز به كمك كارشناسان و مشاوران ارشد خود كه از همكاران متروپل آنكارا هستند، نسبت به انتخاب رشته دانشگاه هاي تركيه بر اساس كارنامه آزمون يوس (YOS) به كليه فراگيران سه شعبه تهران (وزرا)، تبريز و اردبيل خدمات كاملاً رايگان و بدون هزينه ارائه مي كند.

كارنامه آزمون يوس كليه فراگيران پس از شركت در آزمون، توسط كارشناسان موسسه از دانشگاه ها دريافت مي شود و در اختيار مشاوران انتخاب رشته قرار مي گيرد. مشاوران رشته هاي مورد نظر فراگير را بر اساس علايق و اهداف مورد نظر بررسي مي كنند.

فرآيند انتخاب رشته بر اين اساس خواهد بود كه با توجه به آمار قبولي هاي كليه متقاضيان و شركت كنندگان يوس (YOS) سال هاي گذشته كه در اختيار متروپل (METROPOL) مي باشد، اعمال ضرايب نمره دهي كميته انتخاب رشته هر دانشگاه، شرايط سني، معدل ديپلم، ضرايب نمرات منفي و بدون پاسخ، ظرفيت هاي اعلامي Ülke و ساير متغيرهايي كه هر ساله از سوي دانشگاه ها اعلام مي شوند، شرايط متقاضي طبق كارنامه آزمون يوس بررسي مي شود و در رشته هايي كه شانس قبولي وجود داشته باشد، انتخاب رشته توسط مشاوران و كارشناسان متروپل تهران وزرا،  انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است طي اين فرآيند براي دانشگاه هايي كه امكان انتخاب رشته با كارنامه ساير دانشگاه ها نيز فراهم شود، انتخاب رشته بدون هزينه انجام خواهد شد.

قبولی های مترو پل وزرا

اگر قصد داريد براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي كشور تركيه اقدام و خودتان را براي شركت در آزمون اين دانشگاه ها اماده كنيد، مشاوران ما آماده پاسخگويي به سوالات شما هستند.

دانسانی ها