نظارت بر حضور فراگيران متروپل ايران در تركيه حين برگزاري آزمون هاي يوس

موسسه متورپل وزرا به عنوان نماينده رسمي متروپل آنكارا موفق گرديد در دومين سال فعاليت خود، مسئوليت نظارت بر حضور فراگيران شعب متروپل ايران در تركيه در حين برگزاري آزمون هاي يوس دانشگاه ها را بر عهده گرفته و از كارشناسان اين موسسه در محل متروپل آنكارا به مدت 1 ماه مستقر شده اند. اين موضوع با هدف نظارت بر برگزاري آزمون هاي آزمايشي، فراهم نمودن فضاي مناسب براي مطالعه فراگيران در ايام هفته، برگزاري كلاس هاي رفع اشكال، رفع مشكلات احتمالي حين دريافت كارت هاي ورود به جلسه و رفع مغايرت هاي مشخصات ثبت نام، راهنمايي فراگيران و تسهيل شرايط جهت ترانسفر هاي داخل شهري به منظور حضور به موقع در محل آزمون دانشگاه ها و ….، كه هر ساله توسط متروپل آنكارا برنامه ريزي مي شود و در اين دوره، متروپل تبریز به دليل كيفيت و روابط عالي خود و داشتن كارشناسان با تجربه در اين زمينه به فراگيران در صورت نياز كمك مي كند.

متروپل تبریز، با ما براي آينده

دانسانی ها