كسب رتبه 14 در بين 34 شعبه متروپل؛ فقط پس از 2 سال فعاليت

موسسه متروپل تبریز در دومين سال فعاليت خود توانست در ميان 34 شعبه اصلي و مستقل متروپل در سراسر دنيا، رتبه 14 را از آن خود كند. معيار هاي اين رتبه بندي شامل موارد زير بوده:

  • رضايت فراگيران از كيفيت خدمات آموزشي موسسه و برخورد پرسنل
  • رضايت فراگيران از سطح اطلاعات كارشناسان موسسه
  • سطح علمي اساتيد موسسه
  • منظم بودن برگزاري كلاس ها و اتمام دوره در زمان مقرر
  • توانايي برگزاري با كيفيت و بدون تقص كلاس ها به صورت آنلاين در زمان پاندمي كرونا
  • داشتن فضاي مناسب و دلنشين براي كلاس هاي حضوري
  • تعداد فراگيران موسسه
  • داشتن پشتيبان تحصيلي حين دوره

در همين خصوص موسسه متورپل وزرا در دو مورد آخر يعني تعداد فراگيران و داشتن پشتيبان تحصيلي نمره پاييني كسب نمود و در ساير پارمترها توانست به نسبت فعاليت 2 ساله خود امتياز قابل قبولي كسب كند و در عرض يكسال از رتبه 29 به 14 برسد. در همين خصوص اين موسسه در نظر دارد براي سومين دوره آموزشي پيش روي خود از حضور مشاور و پشتيبان تحصيلي در طول كل دروه نيز استفاده كند.

متروپل تبریز، با ما براي آينده

دانسانی ها