تخفيف هاي استثنايي نفرات برتر آزمون تعيين سطح

موسسه متروپل تبریز از ابتداي تير ماه 1400 تا 15 مهر ماه 1400 به صورت رايگان آزمون تعيين سطح يوس (YOS) برگزار مي نمايد. كليه علاقمندان مي توانند به صورت رايگان به صورت حضوري و يا آنلاين در اين آزمون شركت نموده و به نفرات اول تا سوم به ترتيب 50، 40 و 30 درصد تخفيف ثبت نام (متناسب با تاريخ ثبت نام) داده خواهد شد. همچنين از بين كليه شركت كنندگان نيز به قيد قرعه به 2 نفر تخفيف 50 درصدي تعلق خواهد گرفت. اين فرصت استثنايي را از دست ندهيد و حتماً در آزمون تعيين سطح رايگان شركت كنيد.

متروپل تبریز، با ما براي آينده

دانسانی ها